Pasfoto van Riny van Rinsum

Riny van Rinsum

Progressief Landerd
Wethouder
0486-458230

Taken

  • 2e Locoburgemeester
  • Zorg en Welzijn (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet)
  • Volksgezondheid
  • Onderwijs
  • Sociale zaken
  • Burgerparticipatie
  • Kunst en cultuur
  • Sport en (lokale) recreatie, wijk- en speelvoorzieningen (verenigingen en gebruikers accommodaties)
  • Vorming Maashorstgemeente: het betrekken van inwoners
  • Project Sport en Spel Reek

Nevenfuncties

• Lid Stichting Kunst aan de A50
• Voorzitter Jeugd Cultuurfonds Brabant
• Vicevoorzitter Stichting Veghel Hartsave
• Lid Stichting Zuidelijk Historisch Contact
• Lid Rabobank Uden/Veghel
• Vrijwilliger Pieter Brueghelhuis Veghel