Beste inwoners, wees zuinig op elkaar

Beste inwoners,

Graag vraag ik jullie aandacht voor de ontwikkelingen in Nederland.
Op veel plaatsen zijn er zorgen over vooral jongeren die aan het rellen zijn, en zo  veel onrust en vernielingen veroorzaken. Het zijn beelden die op het netvlies gebrand blijven.

Het zijn ook de beelden die we natuurlijk in onze dorpen niet willen zien.
Gelukkig zijn er op dit moment (woensdag 27 januari) geen signalen die aanleiding geven voor extra ongerustheid in Reek, Schaijk en Zeeland.

En deze situatie willen we graag zo  houden.

Ik vraag u het gesprek met elkaar aan te gaan over de onzinnigheid van deze acties en het onacceptabele gedrag wat we op sommige plekken zien. Ook het gebruik van social media is wat mij betreft hierbij een belangrijk onderwerp.

Vanuit het overleg met politie en Openbaar Ministerie is duidelijk geworden dat deze de relschoppers en opruiers niet vrijuit zullen laten gaan.

Ik begrijp het onbegrip dat bij sommigen onder ons leeft over de afgekondigde Coronamaatregelen en de beperkingen die hierdoor ontstaan. Die kunnen als (te) beknellend worden ervaren. Sommigen van ons worden  hard door de maatregelen geraakt. Dit onbegrip kan echter nooit leiden tot  de excessen die we deze week zagen.

Het is in ons aller belang de schouders onder deze maatregelen te blijven zetten. We zullen dit harnas nog even moeten dragen om uiteindelijk de zo gewenste vrijheid te vieren.

Tot slot: Wees zuinig op elkaar en wat we in onze dorpen met elkaar voor elkaar  krijgen. We vieren de mooie dingen met elkaar maar moeten ook samen door de zure appel heen bijten. Blijf met elkaar in gesprek en blijf gezond.
Alleen samen krijgen we Corona onder controle

Marnix Bakermans
Burgemeester


Meer In gesprek met de burgemeester