Week 7

Herindeling

De colleges van burgemeester en wethouders van Landerd en Uden hebben het Herindelingsadvies gemeente Maashorst vastgesteld en leggen dit nu voor aan de gemeenteraden die er 26 maart een besluit over nemen. Vooral uit Uden waren er opmerkingen over de naam van de nieuwe gemeente. Wij zijn ons er zeker van bewust dat de keuze voor de naam gevoelig ligt. Toch zijn wij van mening dat de voordelen groter zijn. Maashorst is een naam die ons verbindt en die past bij de identiteit van de totale nieuwe gemeente.

Als het gaat om de positie van de kernen, in het bijzonder Schaijk, is ons bekend dat een deel van de inwoners een voorkeur heeft voor een samengaan met de gemeente Oss. We hebben echter bewust en weloverwogen gekozen voor een ongedeelde samenvoeging vanuit het belang van de nieuwe gemeente. De nu gevormde schaal past bij de opgaven waar we voor staan.

Referendum

Momenteel loopt de handtekeningenactie voor het aanvragen van een referendum bij de gemeenteraad in het kader van de herindeling. Inwoners kunnen nog tot 19 februari 2020 een ondersteuningsverklaring ondertekenen in het gemeentehuis in Zeeland tijdens de openingstijden van Burgerzaken.

Transitie landbouw

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw provinciebestuur. Het is nu dus nog niet duidelijk hoe het nieuwe bestuur om wil gaan met de transitie van het landelijke gebied. Landerd heeft een groot buitengebied en dit is voor ons dus erg belangrijk.

60-jarig huwelijk

Het echtpaar de heer en mevrouw Van de Laar-Van der Wijst uit Zeeland mocht ik van harte feliciteren met hun mooie jubileum. 60 jaar getrouwd is een prachtige mijlpaal om feestelijk bij stil te staan.

Overleg voetbalverenigingen

Samen met de GGD en Novadic-Kentron heb ik overleg gehad met de voetbalverenigingen. We hebben gepraat over de ontwikkeling van de verenigingen en hoe je sportclubs leefbaar en vitaal houdt. Ook hebben we gepraat over het alcoholgebruik onder de jeugd.

Pronkzittingen

Ik heb genoten van de pronkzittingen van de Kelestropers en de Smouskes.  Samen met het college heb ik 2 prachtige avonden gehad. Ik was onder de indruk van het talent en de optredens van zowel jong als oud en heb mooie nieuwe acts gezien. Na deze avonden zijn we helemaal in de sfeer om carnaval af te gaan trappen.