Week 5

Het college van B&W heeft, op verzoek van de actiegroep ’Schaijk hoort bij Oss’, besloten inwoners van Landerd de mogelijkheid te bieden een referendum aan te vragen bij de gemeenteraad.

Referendum

Tot 19 februari kunnen inwoners een ondersteuningsverklaring ondertekenen aan de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis in Zeeland tijdens de openingstijden van Burgerzaken. Verder stellen we inwoners in de gelegenheid om ook op woensdag 12 februari van 14.00 tot 21.00 uur in het Raadhuis in Schaijk de ondersteuningsverklaring te ondertekenen. Inwoners die een verklaring willen ondertekenen moeten kiesgerechtigd zijn en zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Herindeling

De gemeenteraden van Landerd en Uden hebben samen de eerste zienswijze reacties op de herindeling besproken. Op 4 februari nemen de beide colleges hier besluiten over.

Onthulling prins en prinses van De Soos

Ik heb De Soos bezocht en mocht het nieuwe prinsenpaar onthullen. Het prinsenpaar Rick d’n urste en prinses Lieke zwaaien dit jaar de scepter tijdens carnaval. Het was deze avond al een groot feest waar ook de Smouskes en de hofkapel bij aanwezig waren. Het was een bijzondere en geweldig mooie avond waar ik volop van heb genoten.

Halfvastenfeest

Dit jaar wordt het halfvastenfeest uitgebreid met een circus voor onze inwoners. Het gaat weer een mooi feest worden en het circus met internationale allure is op 25 en 26 maart gratis toegankelijk voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Ik vind het mooi dat de initiatiefnemers van dit feest de verbondenheid in Zeeland hiermee willen vergroten.

Rampenoefening

We hebben onze jaarlijkse rampenoefening gehad. We oefenen dan een rampsituatie samen met de politie, brandweer, GGD  en openbaar ministerie om goed voorbereid te zijn mocht er in werkelijkheid iets gebeuren.

Open mediadag Landerdse Omroep Stichting (LOS)

Ik werd uitgenodigd door de LOS voor een mediadag die zij organiseerden in het nieuwe pand van bureau Tekst & Uitleg in Schaijk. Alle lokale en regionale media uit de omgeving waren bij elkaar om van gedachten te wisselen. Een leuk initiatief. De pers is natuurlijk belangrijk om de politiek kritisch te volgen en de vinger aan de pols te houden bij alles wat er in de samenleving leeft.

Regionale aanpak drugsgebruik

Vorige week gaf ik samen met wethouder Theo Maas van de gemeente Someren de aftrap voor de regionale aanpak drugsgebruik. Samen met 38 gemeenten in Oost-Brabant gaan we aan de slag om de trend te doorbreken dat het heel normaal is om drugs te gebruiken. Daniëlle van Pareren van Novadic-Kentron onderstreept het belang. Zij zien ook dat mensen er niet meer van opkijken als er op een festival een pilletje geslikt wordt. Dat wordt steeds vaker ‘normaal’ gevonden, en dat is het zeker niet. Drugs gebruiken is slecht voor je gezondheid en daar willen we mensen bewust van maken. Er komt een onderzoek naar de cijfers en daarna volgt er een campagne en wordt er gekeken naar andere mogelijkheden om drugsgebruik te beperken.

Pronkzitting Moesland

De pronkzitting in Moesland was een geniale zitting. Ik ben elk jaar enthousiast over de pronkzitting maar dit jaar was het echt uitzonderlijk goed. Het publiek deed prima mee en had veel lol. Na deze avond vertrok ik met pijn in mijn kaken van het lachen naar huis.

Brabantse aanpak stikstof

Ik ben, namens onze regio, in het provinciehuis aanwezig geweest bij de avond voor de aanpak van de Brabants stikstof. Door de vakantieperiode rond kerst en oud en nieuw lijkt het misschien dat er minder aandacht is voor deze problemen. Niets is minder waar. De stikstofproblematiek is een feit. We zijn erover in gesprek met natuurorganisaties, boeren, bouwers en diverse maatschappelijke organisaties. Wij bekijken samen hoe we dit op kunnen lossen voor onze regio.