Week 48

In de rubriek bellen met de burgemeester geven we u een kijkje in de keuken van de werkzaamheden van de burgemeester.

Bedrijfsbezoek

Met het college brachten we een bezoek aan transportbedrijf Eureka in Zeeland. Zij zijn verhuisd naar het bedrijventerrein Voederheil. Goed om te zien hoe enthousiast deze ondernemer is. Hij heeft een duidelijke visie en wil zijn bedrijf verder ontwikkelen en nieuwe kansen aangrijpen.

Regionale ontwikkeldag Noord-Oost-Brabant

Samen met wethouders uit onze regio nam ik deel aan de regionale ontwikkeldag Noord-Oost-Brabant. De aanpak van de energiestrategie en het klimaatakkoord kunnen wij als Landerd niet alleen oplossen en daarom pakken we dit regionaal op. We praten bijvoorbeeld over de transitie van de landbouw, de woningbouw, waar komen bedrijfsterreinen en de verbreding van de A50. Het windmolenpark Den Bosch Oss levert een bijdrage aan de energieopgave van onze regio. Landerd mag in verband met vliegbasis Volkel geen windmolens plaatsen. Maar we moeten als regio wel gezamenlijk duurzame energie opwekken. We bespreken dan op welke plekken dit het beste kan.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Ik ben naar de ledenvergadering geweest van de VNG. Hier komen alle gemeenten van Nederland bij elkaar. We hebben besloten om samen op te trekken met het Rijk om de klimaatdoelstellingen te halen. We vragen wel aan het Rijk hiervoor een financiële bijdrage te leveren want dit kunnen gemeenten niet uit eigen zak betalen.

Herindeling

De gemeenteraden van Landerd en Uden zijn weer bij elkaar geweest. Ze hebben afgesproken dat de komende periode gestart wordt met plannen maken voor 5 grote onderwerpen waar de nieuwe gemeente Maashorst mee aan de slag kan gaan en waarmee een vliegende start gemaakt kan worden. Deze onderwerpen zijn: participatie, zorg, buitengebied, wonen en economie. Dit is de uitwerking van de herindelingsvisie. Ook komen er werkgroepen die zich onder andere bezig gaan houden met personeel, ICT en huisvesting (belangrijke vraag: waar komt het nieuwe gemeentehuis?). 

Reek explodeert

Tot slot. De gemeente levert een bijdrage om de laatste keer 'Reek explodeert' mede mogelijk te maken. Ik blijf het jammer vinden dat een, naar mijn mening, veilig vuurwerkevenement moet stoppen.


Meer In gesprek met de burgemeester