Week 42

Toekomst van de landbouw

Ontwikkeling van de kringlooplandbouw is een belangrijk onderwerp voor onze gemeente en onze regio. Zowel regionaal als landelijk had ik afgelopen weken bijeenkomsten om hier met  bestuurders over te praten en stappen te zetten. Wat we in Landerd zien is dat veel boeren op een goede manier aan de slag zijn om verantwoord te ondernemen in de landbouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Proeftuin De Peel. Samen met vele partijen zijn we op zoek naar de veranderingen die nodig zijn voor de toekomst van de landbouw.
Niet voor niets stemden we in met het verzoek van het ZLTO om het spandoek '#trotsopdeboer' een paar dagen aan de gevel van het gemeentehuis te hangen. Het ZLTO voerde actie in Den Haag om een signaal af te geven. Regelgeving voor agrariërs is enorm complex en verandert voortdurend. Ze willen laten zien dat boeren voor veel problemen juist de oplossing bieden, en niet de veroorzakers zijn.

Finale Keukenbazen

Wat was het spannend bij de Mega Live KookBattle in den Bosch op 5 oktober. Ons Landerdse team de Drie Bakkertjes ging met een prachtige tweede plaats naar huis. Heel goed gedaan Jens, Luuk en Mees!

60-jarig huwelijk

Het echtpaar de heer en mevrouw Beijsterveldt De Graauw uit Schaijk mocht ik van harte feliciteren met hun prachtige jubileum. 60 jaar getrouwd, een mooie mijlpaal om feestelijk bij stil te staan.

Nationale Ouderendag

Op de Nationale Ouderendag heb ik een bezoek gebracht aan Compostella. Deze dag is ervoor bedoeld om even bewust stil te staan bij de ouderen en hun sociaal netwerk. Een dagje uit, een spelletje doen of samen een boek lezen is niet voor alle ouderen vanzelfsprekend. Op deze dag worden persoonlijke wensen van mensen vervuld. Mooi om hieraan bij te dragen.

Bijeenkomst WhatsApp Buurtpreventie

In Schaijk was ik bij een bijeenkomst over de Buurt WhatsApp. Buurtbewoners die hieraan meedoen kunnen elkaar snel en gemakkelijk infomeren als er verdachte situaties zijn in de wijk of straat. Dat helpt om de wijk veiliger te maken. Beheerders van Buurt WhatsApp groepen wisselden ervaringen uit en ook werd een goed voorbeeld uit een andere gemeente gepresenteerd. Heeft u ook belangstelling voor de WhatsApp Buurtpreventie app? Neem dan contact op met Linda Hofman, medewerker openbare orde en veiligheid, e-mail: linda.hofman-jobse@landerd.nl.

Raadsbesluit herindelen op 24 oktober

Nu het zogeheten ‘herindelingsontwerp’ voor de nieuwe gemeente Maashorst klaar is, kunnen de gemeenteraden van Uden en Landerd een besluit gaan nemen. Op 10 oktober heeft de Landerdse raad de voorbereidende vergadering gehouden, op 24 oktober neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het herindelingsontwerp.


Meer In gesprek met de burgemeester