We zijn er nog niet

Beste inwoners,

Het nieuwe jaar is begonnen. En met het nieuwe jaar kijken we graag vooruit naar mooiere tijden. Al in de eerste week waren daar de vaccinaties die ons gaan helpen om de crisis te bedwingen. In Veghel werd het officiële startsein gegeven. Het einde aan de pandemie lijkt daarmee heel dichtbij. Maar we mogen ons nu nog zeker niet rijk rekenen!

Blijf alert

Ook in onze regio en in onze gemeente vinden nog steeds veel besmettingen plaats. Dit ondanks de zware lockdown maatregelen die vlak voor de feestdagen zijn genomen. De persconferentie van afgelopen dinsdag maakt duidelijk dat we er nog niet zijn. We moeten het nog langer volhouden. Ik besef dat dit niet eenvoudig is als u thuisonderwijs moet combineren met werk. Of als een bedrijfssluiting onvermijdelijk is geworden. Ik doe toch, en ook juist daarom, de dringende oproep aan u allen om alert te blijven. Blijf zo veel mogelijk thuis. Houd ook als u boodschappen gaat doen voldoende afstand, draag een mondkapje waar dit moet en vermijd drukte.

Triest nieuws

Aan het eind van het vorige jaar kregen we het trieste bericht dat onze BOA Wim Arts is overleden aan de gevolgen van corona. Wim was vaak actief als BOA in Landerd en daarmee voor enkelen van u vast een bekend gezicht. Uit respect hebben we bij het gemeentehuis de vlag half stok gehangen. Ik wens vanaf deze plek nogmaals zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Herindeling

Minister Ollongren heeft namens de regering deze week duidelijk gemaakt dat de herindeling op de ingezette koers vooruit kan. De regering heeft bevestigd dat er een bestuurskrachtige gemeente zal ontstaan en dat we op voldoende draagvlak kunnen rekenen. U snapt dat ik blij ben met deze bevestiging en dat we gaan voor een goede start van de gemeente Maashorst op 1 januari 2022. We maken in de herindeling rasse schreden vooruit. Op weg naar een nieuwe gemeente Maashorst!

Stap voor stap

Tegelijkertijd is de start van het vaccinatieprogramma  een eerste stap op de lange weg naar het einde van de coronacrisis. We zullen dit jaar stapje voor stapje terugkeren naar wat vorig jaar rond deze tijd nog zo normaal was.

Ik wens u een mooi 2021 en roep u nog eens op om vol te houden. Ik vraag u ook om te blijven omkijken naar uw naasten. Zo komen we samen door deze crisis heen.


Marnix Bakermans
Burgemeester van Landerd


Meer In gesprek met de burgemeester