We doen het samen, sterk en flexibel Landerd

Beste inwoners,

Al drie weken staan we in Landerd onder een streng regime van afstand houden, thuis werken en verbod op samenkomsten. Ook de komende weken, tot en met dinsdag 28 april, zullen we dit moeten volhouden. Het is een periode van grote onzekerheid. Onzekerheid over de gezondheid van onszelf en anderen en over het voortbestaan van banen en bedrijven.

In Schaijk, Zeeland en Reek behoeft het belang hiervan geen verdere uitleg.

Verdriet

Al velen van ons zijn besmet geraakt met het coronavirus en we hebben helaas ook afscheid moeten nemen van een aantal van onze dorpsgenoten. Ik wens de nabestaanden, familie en vrienden, heel veel sterkte toe de komende tijd met het verwerken van dat verlies.
Het is normaal gesproken de periode dat je dan een arm om iemand heen slaat. Een periode van samenkomst om mooie herinneringen op te halen en verdriet te delen. Het is een hard gelag dat dit nu niet kan.

Bij twijfel melden

De coronacrisis heeft meerdere gezichten. Daar waar we aan de ene kant afscheid moeten nemen van onze dierbaren zien we ook vele mensen met extra zorg naar elkaar omkijken. Dit gebeurt in de straat, in de buurt en in de dorpen. Ik zie dat de zorgcoöperaties, buurtverenigingen, wijkverpleegkundigen en jeugdpreventiewerkers aan de slag zijn om ondersteuning te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Ik ben hier trots op en hoor dat er hele goede dingen gebeuren.

De vraag blijft of we alles wel in beeld hebben. Dus, mocht u over bepaalde situaties twijfel hebben meld het dan.

Volhouden

Afgelopen dinsdag is duidelijk geworden dat de maatregelen in Nederland nog een aantal weken, tot en met 28 april, in stand blijven. Dit betekent nog steeds thuis werken, kinderen die thuis les krijgen, afstand houden, met maximaal drie op straat, u weet het.
Er wordt blijvend een groot beroep op u gedaan en ik kan me voorstellen dat het u af en toe zwaar valt. Het helpt mij om dan vooral te denken aan al die zorgmedewerkers in verpleeghuizen en ziekenhuizen, artsen, politie en ambulancemedewerkers die op dit moment elke dag, uur en minuut aan het werk zijn om levens te redden en ondersteuning te bieden aan de mensen die het nu het hardst nodig hebben.

De Landerdse samenleving laat zien sterk te zijn en over grote kracht en flexibiliteit te beschikken. Ik ben trots op het aangepaste gedrag. Laat onze bijdrage zijn dit vol te houden!

Samen komen we deze moeilijke tijd door!

Marnix Bakermans
Burgemeester


Meer In gesprek met de burgemeester