Spreek elkaar aan en houd aandacht voor elkaar

Beste inwoners,

Helaas moet ik constateren dat we in Landerd relatief veel coronabesmettingen hebben. Het gaat niet goed. Niet in onze regio, maar helaas vooral ook niet in onze dorpen. En dat laat me met enige schrik terugdenken aan afgelopen maart en april.

Als ik terugblik op die maanden, blijven me een aantal zaken bij. Negatieve gevoelens over de zieken, de doden, de druk op de zorgmedewerkers en de ontwrichting van onze samenleving. Maar er zijn ook positieve herinneringen. Zo kijk ik met een goed gevoel terug op de saamhorigheid, de ondersteuning voor de mensen die het nodig hebben. De belcirkels, boodschappendiensten, maaltijddiensten en sportinitiatieven. Maar ook het goed naleven van al die regels die zo hard nodig zijn om het virus te remmen. Afstand houden, handen wassen, zoveel mogelijk thuis werken.

Spreek elkaar aan en houd aandacht voor elkaar!

Beste mensen, het gaat op dit moment echt niet goed.

Via deze weg doe ik wederom een beroep op de kracht van saamhorigheid, het naar elkaar omkijken. Dat is wat onze dorpen  zo kenmerkt. Landerd heeft aandacht voor elkaar en dat beroep doe ik ook op u. Ben extra alert op die buurman of buurvrouw die wat eenzaam is. Extra alert op dat gezin waar de spanningen mogelijk oplopen. Extra alert op uw eigen gedrag met betrekking tot de regels, maar ook het gedrag van uw zonen en dochters, die het misschien wat minder nauw nemen met de  gedragsregels.

Dat het moeilijk is weet ik. Dat het al veel te lang duurt weet ik ook. Maar het is bittere noodzaak dat ook de jongeren onder ons zich bewust zijn. En daar moeten we ze bij helpen. Ik zie en ervaar dat als vader van drie jongens ook. Dus beste vaders en moeders, ook al zijn uw kinderen op de leeftijd dat je ze juist een beetje meer los gaat laten. Als het om corona gaat, kan dat even niet. Houd een oogje in zeil en maak ze bewust van de noodzaak om elkaar niet in grote groepen op te zoeken. Des te eerder komt er meer ruimte en vrijheid om ons sociale leven van voor corona weer op te pakken.

We zijn er nog lang niet. We moeten een tandje bijzetten in het minderen van onze sociale contacten en het naleven van de maatregelen. Ik word veel aangesproken met het verzoek de regels strenger te handhaven. U mag mij daarop blijven aanspreken. Ik constateer dat aanspreken en optreden helaas vaker nodig is dan me lief is. Ook op dat aspect zetten we een tandje bij.

U mag mij aanspreken, blijf ook elkaar aanspreken op gedrag. Daarmee zorgen we dat het virus minder kans krijgt en gaan we op weg naar meer vrijheid. Het motto horen we al langer dan we zouden willen, maar het is écht zo: alleen samen krijgen we corona onder controle.

Marnix Bakermans
Burgemeester Landerd


Meer In gesprek met de burgemeester