Samen de regels naleven

Beste inwoners,

De afgelopen tijd zijn er bij mij veel vragen binnengekomen over de besluiten die genomen worden met betrekking tot corona. Waarom gaat de kermis door? Waarom zijn er extra terrassen? Waarom kan ik thuis niet gewoon een feestje vieren? Sommige van die vragen komen voort uit zorg over toenemende besmettingen, andere uit het gevoel beperkt te worden in vrijheid.

In Brabant nemen burgemeesters zelf besluiten over evenementen in hun gemeente. Het gaat er mij om of in deze coronatijd, iets veilig kan plaatsvinden en maatregelen goed nageleefd kunnen worden. In elke gemeente, of zelfs elk dorp, kan de situatie zo anders zijn, dat een ander besluit nodig is. En ik heb gemerkt dat dat tot verwarring leidt. In West Brabant worden de kermissen afgelast en in Landerd wordt er in hetzelfde weekend een geopend. Met de sinterklaasintochten en carnaval in het vooruitzicht, hebben we al twee feestelijke tradities die snel dichterbij komen en die om duidelijkheid vragen. Wat kan  er wel of niet, of aangepast.

Mijn insteek is, als het veilig kan en de zaken zijn goed voor elkaar, laat dan zoveel mogelijk doorgaan, al is het dan in aangepaste vorm. Om u een inkijkje te geven; zo’n besluit neem ik als burgemeester nooit alleen. Dat gebeurt altijd in overleg met onder andere de organisatoren zelf. Samen bespreken wat er kan, wat hun eigen ideeën zijn, of het haalbaar is om het veilig te organiseren. Ook weegt bijvoorbeeld mee wat het effect voor een buurgemeente kan zijn, hoe het gaat met de coronacijfers en of er voldoende ruimte is.

We hebben afgelopen periode ook al meegemaakt dat het ondanks al het voorbereidende werk niet helemaal liep als bedacht. We proberen daar van te leren en in volgende situaties de zaak voor te zijn. Waar we echter weinig invloed op hebben is het gedrag van individuele inwoners. We zien veel organisatoren, horecaondernemers, besturen van sportverenigingen, en anderen hun stinkende best doen om de zaken voor elkaar te krijgen. Het kan alleen maar een succes worden als u en ik ons aan de regels blijven houden.

Ik herhaal nog maar eens dat het voor onder andere horeca ondernemers complex is. En dat hun bezoekers het, in sommige gevallen, nog veel moeilijker maken. Het is bijna onmogelijk gasten in bedwang te houden die – meestal na het nuttigen van alcohol – niet langer van plan zijn zich aan de regels te houden. Dat is niet te doen. Het zou helpen als die mensen zich realiseren dat ze daarmee hun eigen uitgaansgelegenheid op slot draaien. Met alle gevolgen van dien. We moeten het echt samen doen beste mensen. Dat is de enige manier.

Tot slot een verzoek; als gemeente horen we graag hoe we zaken nog beter regelen voor inwoners. We hebben via  onderzoeksbureau PON een korte digitale vragenlijst uitgezet om op te halen hoe inwoners en ondernemers de coronacrisis en de gevolgen daarvan ervaren. Met een kleine tien minuten van uw tijd kunt u ons helpen om onze dienstverlening te verbeteren en ons voor te bereiden op een eventuele tweede coronagolf. Waarvan we uiteraard hopen, dat die er nooit gaat komen. U vindt de vragenlijst hier: www.landerd.nl/vragenlijstinwoners 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Marnix Bakermans
Burgemeester Landerd
 


Meer In gesprek met de burgemeester