Opnieuw de schouders eronder

Beste inwoners,

Een nieuwe inwonersbrief over corona. Ik hoopte, net als iedereen, dat indringende maatregelen en boodschappen niet meer nodig zouden zijn. De werkelijkheid is anders. De situatie is opnieuw alarmerend. Hoge besmettingscijfers, grote druk op de zorg. Het kabinet heeft weer strengere maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Contacten beperken

De maatregelen zijn er vooral op gericht om onderling contact tussen mensen te beperken. Tegelijkertijd is het idee om het dagelijkse leven zoveel mogelijk door te laten gaan. We kunnen een beperkt aantal mensen thuis ontvangen, blijven sporten, naar theater en een hapje gaan eten. Maar wel met beperkingen. Toegangsbewijzen, afstand houden, een vaste plaats, geen publiek bij wedstrijden, horeca eerder dicht. Een greep uit regels die het niet gezelliger, maar op dit moment wel veiliger maken. Met veel mensen samenkomen is gewoon zeer onverstandig op dit moment. Laten we daar samen, soms ook ieder voor zich, verstandige keuzes in maken.

Afwegingen

Wat is dan verstandig, dat is niet altijd even strak omlijnd en goed uit te leggen. Natuurlijk wil ik de Sint graag welkom heten in onze dorpen. Liefst met alle toeters en bellen en met heel veel mensen. Maar kan het zoals gepland, of wil de organisatie nadenken over een alternatief? En hoe nemen we straks op een verantwoorde manier afscheid van onze gemeente? Dat zijn vragen die mij als burgemeester bezig houden. Afwegingen die ik niet alleen maak. Of soms niet kan maken, omdat een organisatie er zelf over gaat. Wederom vraagt het heel veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Van mensen, van organisaties en verenigingen, van ondernemers, van de zorg. Van ons allemaal.

Discussie

De maatregelen zijn soms moeilijk uit te leggen. Waarom mag het ene wel, het andere niet. Daar kunnen we heel lang met elkaar over discussiëren, het gaat alleen niet helpen. Feit is dat het aantal besmettingen naar beneden moet. Laten we met z’n allen proberen daar een goede bijdrage aan te leveren. Corona is onder ons en blijft zich snel verspreiden. Dat is een probleem van ons allemaal en zullen we ook met elkaar moeten oplossen. Hopelijk houdt iedereen dat vizier voor ogen.

Vertrouwen

En weer gaat de samenleving een klein beetje op slot. Dat is moeilijk. Dat willen we niet. Helemaal niet richting decembermaand, die knus, gezellig en vooral samen moet zijn. Ook voor horeca ondernemers is het weer een tegenslag. Ik heb veel vertrouwen in de Landerdse samenleving. Ook nu zullen we voor elkaar klaarstaan, omkijken naar de ander, veerkracht tonen en met gezond verstand doen wat we moeten doen. Opnieuw de schouders eronder!


Marnix Bakermans
Burgemeester van Landerd