Let op uzelf en zorg voor elkaar

Beste inwoners,

Burgemeester BakermansWat een vreemde tijd is het. De maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Helaas hebben we ook in onze gemeente te maken met mensen die getroffen zijn  door het virus. Dit heeft grote impact. Voor de patiënten zelf, maar ook voor familie en omgeving. Intussen treft het virus ons direct of indirect allemaal. Het legt grote druk op onze maatschappij, op ons dagelijks leven. Het vraagt veel van mensen in de zorg, bij hulpdiensten, van ondernemers en het onderwijs.

Er is maar een manier om de strijd tegen corona te laten slagen. En dat is dat we ons allemaal houden aan de oproep die nog steeds geldt: blijf thuis! Beperk sociale contacten tot het hoogst noodzakelijke. Dat vraagt iets van ons allemaal. Blijf adviezen van RIVM en GGD opvolgen en onnodige contacten vermijden. Dan neemt de kans op besmettig fors af.

Er zijn veel zorgen bij mensen. Die zie ik en die deel ik. Wat ik ook zie is dat er in Landerd goed gehoor gegeven wordt aan de maatregelen. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid, hoe ingrijpend dat soms ook is. Daarvoor veel dank!

Beste mensen. We moeten het samen doen. En dat feit geeft mij vertrouwen en houvast. Want als er iets is dat aan Landerdse inwoners is toevertrouwd, dan is het wel dat we samen de schouders eronder zetten en oog houden voor elkaar.
Let op uzelf en zorg voor elkaar!

Marnix Bakermans
Burgemeester Landerd


Meer In gesprek met de burgemeester