Tijd om te gedenken maar kijk ook vooruit

Beste inwoners,

De besmettingen dalen fors en ook het aantal ziekenhuisopnames blijven dalen. Dat is fijn nieuws en zorgt ervoor dat we steeds meer kunnen ondernemen. Tijdens de informatieavond met de Raad heb ik hen ingelicht over de ontwikkelingen rondom Corona.

Gedenkplek


Ook al lijkt Corona in te dammen, in het afgelopen jaar heeft het virus diepe sporen achter gelaten, ook binnen onze gemeente. Het zorgde voor verdriet, verlies van dierbaren, ziekte, moeizaam herstel, zorgen om een baan of bedrijf en eenzaamheid. We bieden als gemeente graag een plek van troost, hoop en bezinning, voor iedereen die dat nodig heeft. We deden dit samen met de natuurbegraafplaats Maashorst.

Afgelopen zondag heb ik samen met iemand uit de zorg, een door Corona getroffen ondernemer en nabestaanden de gedenkplek in gebruik genomen. Het werd een gedenkwaardige bijeenkomst waarbij de gedachten terug gingen naar het afgelopen jaar. Ik nodig iedereen van harte uit aan de tafel met banken. Om uit te rusten, gedachten voorbij te laten komen, op te laden, herinneringen te koesteren, even alleen te zijn of juist te genieten met gezelschap. De gedenkplek is bereikbaar vanaf het fietspad aan de Legerstraat en wordt aangeduid met bordjes.

Feestelijkheden

Naast al het voorgaande waren er afgelopen week ook weer feestelijke aangelegenheden. Ik mocht maar liefst 2 naturalisaties doen. Het is altijd een mooi moment wanneer de glimlach op de gezichten verschijnt bij de betrokken inwoners. Ook mocht ik op bezoek bij weer een 60 jarig bruidspaar, ik verraste hen met een bloemetje.

Gemeente Maashorst i.o.

Achter de schermen werken we, zoals u weet, volop aan de herindeling. Eén van de dingen die horen bij een nieuwe gemeente is een nieuwe huisstijl. Hiermee bedoelen we onder andere het logo. Gelukkig hebben we veel creatief talent in onze regio waar we uiteraard graag mee samenwerken! Een zestal professionals ging op camping Hartje Groen aan de slag. Ik mocht erbij zijn om en werd al snel nieuwsgierig. Ze gingen razend enthousiast aan de slag en er was een goede sfeer. Maar eerlijk is eerlijk; ieder heeft zijn eigen kwaliteiten dus ik ben weer gauw vertrokken en vertrouw volledig op de totstandkoming van een prachtige huisstijl.

Schoolbezoeken

De jeugd heeft de toekomst dus ga ik graag met ze in gesprek. Afgelopen week bezocht ik twee leerlingenraden, van basisschool D’n Omgang en OBS De Wizzert. Ik sprak met ze over thuisonderwijs, de cultuur op school, de nieuwe gemeente Maashorst en alles wat er verder nog te r sprake kwam. Leerlingen van De Wizzert gaven me ook nog een rondleiding op het terrein van het Inkakamp, het alternatief voor het schoolreisje. Beide bezoeken waren zeer de moeite waard en als ‘dank jullie wel’ nam ik voor de leerlingen een gezonde traktatie mee.

Marnix Bakermans
Burgemeester van Landerd


Meer In gesprek met de burgemeester