Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

BOAtip

Klachten, meldingen en suggesties over hondenpoep of fout geparkeerde voertuigen kunt u doorgeven met de Melding Openbare Ruimte. Ook kunt u illegaal gestort afval hier melden.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaar pakt deze melding dan op. Het afval wordt zo spoedig mogelijk opgeruimd. Getracht zal worden de overtreder(s) te achterhalen.