Spreekrecht

U heeft spreekrecht in de gemeenteraadsvergaderingen en in de Voorbereidende Vergaderingen van de gemeenteraad.

Spreektijd

In een Voorbereidende Vergadering heeft ieder het recht om 5 minuten per inhoudelijk agendapunt te spreken. Zijn er meer dan drie sprekers? Dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.

In een raadsvergadering wordt voor het spreekrecht in totaal een half uur uitgetrokken.
Iedereen heeft het recht om aan het begin van de raadsvergadering vijf minuten te spreken. Zijn er meer dan zes sprekers? Dan wordt de beschikbare tijd van 30 minuten evenredig over de sprekers verdeeld.

Welke onderwerpen

Er kan in de raadsvergadering in principe gesproken worden over alle onderwerpen. Ook over onderwerpen die niet op de (voorlopige) agenda staan. Er zijn enkele uitzonderingen. Het woord kan niet worden gevoerd:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of open gestaan heeft;
  • over benoemingen, keuzen,voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • indien een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Meer informatie

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht of wilt u er meer informatie over? Neem dan contact op met de griffier, Elsa Weijenberg, telefoonnummer 0486-458211 of griffie@landerd.nl