Bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit dat genomen is door een gemeentelijk bestuursorgaan, bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders? Dan kan daartegen in principe bezwaar worden gemaakt.

Hoorzitting

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt op het bezwaarschrift, wordt een hoorzitting gehouden. Het horen gebeurt niet door het bestuursorgaan zelf, maar door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden. Deze personen zijn niet gelieerd aan de ambtelijke of bestuurlijke organisatie van de gemeente Landerd. Hiermee wordt een optimale onafhankelijkheid gewaarborgd.

Gemiddeld elke vier weken is er een hoorzitting van de commissie. Deze is in beginsel openbaar en wordt gehouden in het Raadhuis te Schaijk.

Schriftelijk advies

Na het horen van de partijen brengt de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies uit aan het bestuursorgaan. Op basis van dit advies neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaarschrift.

Uitgebreide informatie

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie 0486-458111 of info@landerd.nl