Bezwaar

Heeft u een aanvraag voor een vergunning of een uitkering ingediend? Dan neemt de gemeente een beslissing. Bent u het niet eens met die beslissing? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. In de beslissing staat aangegeven of u bezwaar kunt maken, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn.

Termijn bezwaarschrift

U moet ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van bekendmaking bij de gemeente ingediend is. Is uw bezwaarschrift te laat binnen? Dan wordt het niet meer in behandeling genomen.

Indienen bezwaar

U kunt het bezwaar op de volgende manieren indienen: