Handhaving buitengebied

Samen sterk in het buitengebiedSamen Sterk in het Buitengebied

Via samenwerking van de gemeenten in Noord-Brabant en de provincie zijn er meerdere  handhavingsteams speciaal voor het buitengebied actief. Deze teams van buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) houden toezicht en treden zo nodig op in het belang van een schoon en veilig buitengebied. Dagelijks spant SSiB zich in om een buitengebied van circa 4000 km2 voor bijna 2,5 miljoen Brabanders schoner en veiliger te maken

Waar letten ze op?

Het team van SSiB is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. De handhavers letten er op dat gebruikers en bezoekers van het gebied het milieu niet te zwaar belasten en geen overlast veroorzaken. Belangrijke aandachtspunten zijn stroperij, wildcrossen en afvaldumpingen (waaronder drugsafval). Maar ook zaken als het verwaarlozen van dieren, illegaal stoken en hennepkwekerijen worden door het team opgespoord. Ze werken daarbij samen met de politie en de gemeente.

Ziet u zoiets?

Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan bellen met het speciale telefoonnummer 0900-9965432. De melding komt dan snel terecht bij een van de boa’s. Uw melding kunt u ook doen bij de Milieuklachtencentrale: 073-6812821 of de gemeente Landerd: 0486-458111.

Er is ook een app beschikbaar: de BuitenBeter app. Met de app is het een kwestie van een foto maken, gps-locatie bevestigen en versturen. Vervolgens wordt de melding automatisch naar de juiste gemeente gestuurd. De app is gratis en beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone en BlackBerry.

telefoonnummer: 09009965432 Handhavingsteam Buitengebied

Meer informatie

Meer lezen over SSiB , concrete resultaten en laatste nieuwtjes? Bekijk dan  de website www.odbn.nl/ssib.