Besluitenlijst raadsvergadering 26 februari 2013

Verslag openbare raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 26 februari 2013

Aanwezig
:

voorzitter          W.C.Doorn-van der Houwen
griffier              J.A.G. Huijs

leden               P.M.Kremers
                         G.L.J.Werring
                         H.W. van den Broek
                         J.W.A. Pijnappels
                         C.W.M. Zwaans
                         C.A.M. Dirks
                         M.M.M.J. de Klein
                         R.W.M. Böhmer
                         M.M.J.Jeurissen
                         P.H.G.J.M. Jonkergouw
                         B.A.Maathuis
                         A.W.M. de Louw
                         S.Reitsma
                         A.M.W. Wieland
                         W.C.M. Lemmers


overige
aanwezigen  P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                        H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                        H.L.J.M. van Dongen (wethouder)
                        J.A.J. Lenssen (secretaris)

Afwezig:De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens middels het aanklikken van het geluidsfragment beluisterd worden wat exact gezegd is

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om ca 20.00 uur en heet iedereen welkom. Ze geeft op voorhand een compliment aan de vertrouwenscommissie voor de uitstekende wijze waarop zij haar werk heeft gedaan. Vervolgens geeft ze het woord aan de waarnemend raadsvoorzitter, de heer Werring

2. Bekendmaking door de waarnemend raadsvoorzitter, de heer G.L.J. Werring, van de naam van degene die door de gemeenteraad als nummer één op de aanbeveling aan de minister van BZK voor een nieuwe burgemeester is geplaatst
De waarnemend raadsvoorzitter geeft een korte inleiding. Daarin geeft hij aan dat de vertrouwenscommissie zeer goed en constructief gewerkt heeft. Hij dankt speciaal de griffier voor zijn ondersteuning. Verder legt hij uit hoe de commissie te werk is gegaan. Ook legt hij uit waarom de besloten raadsvergadering wat langer heeft geduurd dan gepland. Daarna deelt hij mede dat de raad in de zojuist gehouden besloten raadsvergadering unaniem heeft besloten om de heer Bakermans uit Uden als nummer één op de aanbeveling aan de minister van BZK voor de nieuwe burgemeester van Landerd te plaatsen. Tenslotte geeft hij mede aan de hand van het persbericht dat na afloop van de vergadering wordt verstrekt nog wat informatie met betrekking tot de heer Bakermans.

3. Sluiting
De voorzitter feliciteert de gemeente al vast met de beoogde opvolger van haar, en sluit de vergadering om ca. 20.15 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                    de voorzitter,

J.A.G. Huijs                 W.C. Doorn-van der Houwen

Te downloaden: