Uit de raad...

Geplaatst op woensdag 24 november 2021

Op donderdag 2 december houdt de gemeenteraad de voorbereidende vergadering Ruimte & Financiën en Sociaal & Bestuur. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk. Besluiten over de voorstellen worden genomen in de raadsvergadering op 9 december. Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus wordt de vergadering digitaal gehouden.

Inspreken 

Inspreken kan bij digitaal vergaderen nog steeds! We vragen mensen die willen inspreken zich uiterlijk dinsdag 30 november aan te melden bij de griffie. Dan bespreken we samen wat de beste oplossing is.

Voorbereidende vergadering donderdag 2 december

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis iBabs Pro app. Van de voorbereidende vergaderingen worden audio- en video-opnames gemaakt. Deze zijn te beluisteren via de website van de gemeente Landerd.

De digitale vergadering begint om 19.30 uur en wordt ‘live’ uitgezonden via Landerd-TV, het YouTube-kanaal en via de Facebook pagina van de gemeente Landerd. Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact op nemen met de griffie: tel. 0486-458211 of griffie@landerd.nl