Meer biodiversiteit op erven in Landerd

Geplaatst op woensdag 10 november 2021

Wat is ErvenPlus?

ErvenPlus3.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en lokale natuurverenigingen. Het project zorgt voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. In de vorige twee rondes van ErvenPlus zijn speciale erfscans uitgevoerd op ruim 1.100 erven en zijn bijna 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant. Voor specifieke doelsoorten zijn meer dan 8.000 nestkasten, muizenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken geleverd. ErvenPlus3.0 geeft vervolg aan deze aanpak in 25 gemeenten en dus ook in onze gemeente.  De Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij en de gemeente dragen financieel bij aan de uitvoering.

Waarom doen wij mee?

Veel soorten zijn afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en nestplaatsen. Doordat boerenerven de afgelopen tientallen jaren steeds 'netter' zijn geworden en meer zijn verhard voor machines en gebouwen, of gewoon voor het gemak van weinig onderhoud, zijn deze plekken nu minder geschikt voor dieren en vogels. Dat is jammer en problematisch, want zo gaan veel erfbewonende soorten al jaren achteruit in aantallen. Via ErvenPlus wordt deze achteruitgang onder de aandacht gebracht en worden maatregelen genomen om het leefgebied van deze soorten te verbeteren. Bestaande erven krijgen dankzij het project een plus voor meer biodiversiteit. Bovendien maakt de streekeigen beplanting het buitengebied van onze gemeente aantrekkelijker.

Deelnemer worden?

Bent u woonachtig op een erf in het buitengebied en geïnteresseerd in streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen? Dan kunt u zich aanmelden via brabantslandschap.nl/ervenplus. Vervolgens wordt beoordeeld of uw erf in aanmerking komt. Als dat het geval is, wordt contact met u opgenomen voor het inplannen van een 'erfscan'. Een opgeleide erfscanner komt dan uw erf onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingsschets gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. Bij akkoord zal levering van de maatregelen plaats vinden.

Kan er ook iets buiten ’t erf?

Het doel van ErvenPlus3.0 is om de komende jaren 500 erven ‘biodiverser’ in te richten. Maar daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken of er ook buiten het erf mogelijkheden liggen voor natuur- of landschapsbeheer. Hiervoor zijn andere regelingen, zoals de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa ) en de Subsidieregeling Natuur operationeel. Door bij te dragen aan het project ErvenPlus zorgt onze gemeente voor een mooier en leefbaarder platteland.