Afsluiting gedeelte Bergmaas in Zeeland

Geplaatst op woensdag 3 november 2021

Vanaf maandag 8 november tot en met 19 november aanstaande vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Bergmaas in Zeeland.

Het gaat om het traject vanaf de kruising Rondweg – Industrielaan in Uden tot aan de rotonde Bergmaas-Peelweg (N277) in Zeeland. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra Regionaal Helmond.

Gedurende deze periode is de weg afgesloten voor het doorgaand verkeer. De rotonde Bergmaas-Udenseweg-Straatsven blijft voor de verkeersbewegingen in de richtingen Udenseweg en Straatsven bereikbaar.

Wat gaan we doen?

De bestaande asfaltdeklaag en de tussenlaag wordt vervangen. Gestart wordt met het verwijderen van de bestaande asfaltlagen en vervolgens worden waar nodig diepere reparatievakken gemaakt. Daarna wordt er een nieuwe asfalttussenlaag en deklaag aangebracht met aansluitend de belijning en markering. Omwonenden hadden gevraagd fluisterasfalt aan te leggen en dat gaat nu gebeuren.

Bereikbaarheid en planning

Het totale wegdeel wordt in twee fasen geknipt en uitgevoerd.

Wegvak 1.
Vanaf Industrielaan in Uden tot aan rotonde Bergmaas-Voederheil.
Hier vinden de werkzaamheden plaats vanaf 8 november tot en met 19 november.

Wegvak 2.
Rotonde Bergmaas-Voederheil tot aan rotonde Bergmaas-Peelweg (N277).
De werkzaamheden in dit wegvak (inclusief de rotonde Bergmaas-Voederheil) vinden plaats vanaf 15 november tot en met 19 november.

Gedurende de uitvoering zal de Bergmaas voor het doorgaande verkeer worden gestremd. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden en onvoorziene zaken kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Wegomleidingen

Gedurende de werkzaamheden op de Bergmaas in Zeeland wordt er een omleidingsroute aangegeven.

Omleiding bussen

Gedurende de werkzaamheden dienen de bussen om te rijden en vervallen er haltes aan de Bergmaas. Voor meer informatie kunt u een week voor aanvang van het werk kijken op www.arriva.nl of bel Arriva klantenservice op 0800-0232545.

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u tijdens werktijden contact opnemen met de uitvoerder van BAM, de heer Bert Klerx op telefoonnummer 06-51284240 of bij de toezichthouder de heer Paul Hasenbalg op telefoonnummer 06-81412166.

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met de heer H. van Herpen van de Afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, telefoonnummer 0486-458111.