Aan het woord – Week van de Pleegzorg

Geplaatst op woensdag 3 november 2021

Wethouder Zorg en Welzijn, Riny van Rinsum, aan het woord over de Week van de Pleegzorg.

Vindt de gemeente het belangrijk dat er pleegzorg is? Zo ja, waarom vindt de gemeente het belangrijk.

“Ja, het is heel belangrijk dat er goede pleegzorg is. Een pleeggezin biedt de mogelijkheid om op te groeien in een zo gewoon mogelijke gezinssituatie. Op die manier is er voor jeugdigen die om wat voor een reden dan ook niet thuis kunnen wonen, toch een huiselijke plek om op te groeien.”

Kan de gemeente een ondersteunende rol hebben in het werven van pleeggezinnen? Zo ja, welke rol kunnen ze hierin vervullen?

“We willen als gemeente sowieso uitdragen dat het belangrijk is dat er pleegouders zijn en stimuleren dat nieuwe pleegouders zich opgeven. Dit willen we onder andere doen door campagnes via onze gemeentepagina en website. En het breed uit te dragen via onze social media kanalen.”

Wil de gemeente medewerking verlenen bij voorlichtingsavonden aan mensen die geïnteresseerd zijn in pleegzorg? Welke activiteiten kunnen we samen opstarten?

“Vanaf volgend jaar vormen wij samen met Uden de nieuwe gemeente Maashorst. Het lijkt me goed om na de start van onze nieuwe gemeente in januari 2022 samen te kijken hoe we in de gemeente Maashorst kunnen samenwerken op dit gebied.“