Opruimen bladafval

Geplaatst op maandag 25 oktober 2021

U heeft ongetwijfeld al gemerkt; de herfst is begonnen en de bladeren beginnen te vallen. De gemeente ruimt het blad op dat op straat valt. In de gemeente Landerd verzorgt IBN in opdracht van de gemeente het onderhoud van de openbare ruimte en ook het ruimen van het blad.

Wanneer wordt er blad geruimd?

Dit kunnen we niet precies aangeven omdat dit sterk afhankelijk is van wind, boomsoort, standplaats en vorst. Het aantal bomen in een straat, de soort en het weer bepalen hoe vaak de gemeente het blad opruimt. De gemeente houdt dit zelf in de gaten.

Waar wordt blad geruimd?

Waar de veiligheid in het gedrang komt wordt in eerste instantie het blad geruimd. Zo kan het gebeuren dat de gemeente op de ene plek vaker ruimt dan op een andere plek. Hiermee proberen wij de ongemakken van de gevallen bladeren zo klein mogelijk te houden.

Is al het blad eenmaal gevallen? Dan wordt gericht gewerkt om straten, pleinen en parken zo veel mogelijk bladvrij te maken. Bladeren die in het plantsoen vallen ruimen we een keer per jaar op als dat nodig is. Als er (te) veel blad blijft liggen op grasvelden halen we dat er later ook vanaf.

Gemeentelijk blad, binnen de bebouwde kom, dat langs de weg ligt mag u op hopen vegen. Wij halen dit dan op tijdens onze opruimrondes. Leg het bladafval niet voor een put, want anders kan het regenwater niet meer weg. Leg geen snoeiafval bij de bladeren.

Nut van afgevallen blad

Bladval is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Afgevallen bladeren zijn nuttig omdat de voedingstoffen die hier inzitten na vertering beschikbaar komen voor bomen en planten die in de buurt staan. Ook geven afgevallen bladeren bescherming voor planten en dieren tegen de vorst. Dus daar waar het kan, mag blad ook blijven liggen.

Wat kunt u zelf doen?

Als u zelf bladafval heeft opgeruimd kunt u: