Heeft u al een ansichtkaart aan iemand gegeven?

Geplaatst op woensdag 13 oktober 2021

We zijn gestart met “Kaartenactie: fit door het leven!”. Deze bent u ongetwijfeld al tegengekomen: in uw brievenbus of bij de supermarkt, uw fysiotherapeut of huisarts. Dit is een actie uit het lokaal sportakkoord. Met deze ansichtkaart vragen we u om iemand in uw omgeving uit te nodigen om gezellig mee te bewegen.

Wie heeft u al uitgenodigd om mee te gaan bewegen?

De kaartenactie richt zich op bewegen. Dit kan georganiseerd, bijvoorbeeld bij KBO, bij de buurtsportcoaches of bij een sportvereniging. Maar ook ongeorganiseerd: een rondje met z’n 2-en langs de buurtbenkskes bijvoorbeeld. Met deze kaartenactie willen we alle senioren (65+) in de gemeente bereiken. Senioren kunnen de ansichtkaarten gebruiken om leeftijdsgenoten of jongere inwoners uit te nodigen om samen te bewegen. Het gaat vooral om het stimuleren van senioren om samen met een ander te gaan bewegen. Bewegen en (inclusief) sporten is belangrijk voor alle leeftijden.

Aftrap in de week van de eenzaamheid!

Op donderdag 7 oktober 2021 vond de aftrap plaats van de kaartenactie. Landerd TV heeft in beeld gebracht hoe mensen in Schaijk, Reek en Zeeland de kaarten invulden en uitreikten aan degene met wie ze willen bewegen.  Eén van hen was wethouder van Rinsum. We willen de verschillende inwoners die hieraan mee hebben gewerkt bedanken.

Dankzij de hulp van deze inwoners, maar zeker ook dankzij de hulp van vele vrijwilligers kan er vanaf nu ook echt worden gestart met de kaartenactie: fit door het leven!

Ga zelf mee bewegen!

Uiteindelijk hopen we dat u samen met andere inwoners (jong of oud) door deze kaartenactie meer (samen) gaat bewegen.

Vragen over de kaartenactie?

Heeft u toch nog een vraag over de kaartenactie? Dan kunt u het beste contact opnemen met een van de buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO. Ga voor de juiste contactgegevens naar www.ssnb.nl/landerd.

Bewegen in Landerd doe je samen!