Gemeenten werken samen aan een groen duurzaam Uden en Landerd

Geplaatst op vrijdag 1 oktober 2021

De gemeenten Uden en Landerd staan, zoals iedere gemeente, voor een behoorlijke opgave op het gebied van duurzaamheid. De beide gemeenten werken veel samen en zetten ook de rest van dit jaar de schouders eronder om samen te werken aan een groene, duurzame en toekomstbestendige gemeente. Er gebeurt op dit moment heel veel en daar nemen we u graag in mee.

Pijlers

Omdat duurzaamheid een enorm breed begrip is, hebben we dit verdeeld in pijlers: energie, duurzame stedenbouw, duurzame mobiliteit, afval en klimaatadaptatie. De komende weken vertellen we graag meer over iedere pijler en welke projecten hiertoe behoren. “Door uit te dragen wat we doen en onze inwoners hierover te informeren op een manier die bij hen past, hopen we meer inwoners enthousiast te krijgen om ook mee te doen. Want we kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig!”, aldus wethouder Ben Brands van Landerd.

Transitievisie Warmte

Eén van de pijlers is energie. Hier valt de Regionale Energie Strategie (RES) onder. Deze RES beschrijft hoe we in onze regio omgaan met energiebesparing, opwek van stroom en de warmte, oftewel hoe gaan we van het aardgas af voor 2050. Voor het onderdeel warmte zijn we aan de slag gegaan met een
Transitievisie Warmte. “In onze regio, Noordoost Brabant, hebben we inmiddels de RES 1.0 vastgesteld. Het is hoog tijd dat we aan de slag gaan. Als de gemeenteraad vanavond de Transitievisie Warmte vaststelt, hebben we grote stap gezet. Fijn dat we onze inwoners dan kunnen betrekken in het verdere proces”, vertelt wethouder Franko van Lankvelt.

Webinar

Om onze inwoners over dit laatstgenoemde onderwerp te informeren organiseren we weer een webinar in samenwerking met Het EnergieBureau op maandag 4 oktober van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens dit webinar leggen we uit waarom we als gemeenten een warmtevisie opstellen en wat de belangrijkste onderdelen van die visie zijn. Hoe hebben we bijvoorbeeld de wijken bepaald waar we het eerste willen onderzoeken hoe we van het aardgas af willen gaan? En hoe gaat de toekomstige warmtevoorziening in uw wijk er waarschijnlijk uit zien?

Meedoen?

Wilt u deelnemen aan het webinar? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar duurzaam@uden.nl of naar communicatie@landerd.nl U ontvangt dan meer informatie over uw deelname.