Visiegroepen delen waardvolle informatie met gemeenteraden

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

Op weg naar de herindeling van de gemeenten Landerd en Uden zijn een vijftal visiegroepen in het leven geroepen om te zorgen dat iedereen straks in een gemeente woont, werkt en leeft met een aangenaam klimaat. Iedere visiegroep, met vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en afhankelijk van het thema adviesraden en/of maatschappelijke organisaties, heeft een eigen thema; zorg, wonen, economie, participatie of buitengebied.

De visiegroepen zijn inmiddels zo ver dat ze de door hen opgehaalde informatie hebben gedeeld met de gemeenteraden. De visiegroepen economie, zorg en wonen, hebben alle informatie al helemaal verwerkt en zijn klaar om hun opbrengst te delen met onze inwoners. De andere twee, participatie en toekomstvisie buitengebied, zijn bijna zo ver. U vindt de opgeleverde bouwstenen op onze website www.opwegnaargemeentemaashorst.nl/samen-bouwen-we-maashorst