Landerd, lever nu zonder straf je steekwapen in

Geplaatst op woensdag 15 september 2021

De gemeenten Uden en Landerd nemen in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van steekwapens. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. In de periode voorafgaand aan de inleverweek start de gemeente een campagne om hun bewust te maken van de risico’s van wapenbezit. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden bij het politiebureau. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.