Uit de raad...

Geplaatst op woensdag 8 september 2021

Op donderdag 16 september houdt de gemeenteraad de gecombineerde voorbereidende vergadering Ruimte & Financiën en Sociaal & Bestuur. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk. Besluiten over de voorstellen worden genomen in de raadsvergadering op 30 september. Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus wordt de voorbereidende vergadering digitaal gehouden.

Inspreken kan nog steeds

Inspreken kan bij digitaal vergaderen nog steeds! We vragen mensen die willen inspreken zich uiterlijk dinsdag 14 september aan te melden bij de griffie. Dan nemen we samen door hoe het digitaal inspreken in zijn werk gaat.

Voorbereidende vergadering donderdag 16 september

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis iBabs Pro app. Van de voorbereidende vergaderingen worden audio- en video-opnames gemaakt.

De digitale vergadering begint om 19.30 uur en wordt ‘live’ uitgezonden via Landerd-TV, het YouTube-kanaal en via de Facebook pagina van de gemeente Landerd. Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact op nemen met de griffie: tel. 0486-458211 of griffie@landerd.nl