Kap naaldbomen aan oevers Maashorstplassen van start

Geplaatst op maandag 6 september 2021

De volgende fase van het project Natuurontwikkeling Maashorstplassen aan de Palmstraat in Schaijk (Plassen van Hofmans) gaat in de week van 6 september 2021 van start.

In maart van dit jaar is de ontgronding weer opgestart en daarna is de noordoever verder afgewerkt. Nu komt de zuidzijde aan de beurt. Hiervoor worden de naaldbomen aan deze oevers gekapt. De overgangszone krijgt een wisselende breedte van gemiddeld 125 meter. Vanwege de lengte van de plassen gaat het om ongeveer 8 hectare monotoon naaldbos, in eigendom van de gemeente, dat gekapt moet worden. 

maashorstplassen

Waarom worden deze bomen gekapt?

Met de uitvoering van het project ontstaat een brede natuurlijke overgangszone van het open water van de plassen, via nieuw aan te leggen moeras, grasland en struiken, naar het bos. In deze nieuwe overgangszones kunnen veel verschillende plant- en diersoorten een plekje vinden. Met name de natte leefomstandigheden van watervegetatie, moeras en nat grasland komen in De Maashorst heel weinig voor. Dit wordt een belangrijke meerwaarde voor de biodiversiteit in De Maashorst.

Vragen over de werkzaamheden?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u hiervoor terecht bij Sonja Manders, telefoonnummer (0486) 458 111.