Ondersteuning en bestrijding eenzaamheid jeugd Landerd

Geplaatst op woensdag 14 juli 2021

De gemeente heeft deze week de opdracht verstrekt aan Stichting Compass om te onderzoeken welke activiteiten zij kunnen ontwikkelen en kunnen uitvoeren om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. Ook gaan zij bekijken hoe zij jongeren kunnen ondersteunen na de corona crisis om hun wel bevinden te vergroten / terug te vinden. Hiermee wil de gemeente ook de vindbaarheid en herkenbaarheid van het Team Preventie onder jongeren bevorderen zodat zij eerder in contact kunnen komen met de preventiewerkers in Landerd. Stichting Compass gaat ook een advies uitbrengen over de wenselijkheid en mogelijkheden om jongerenwerk structureel vorm te geven in Landerd.