Visiegroep Economie levert bouwstenen voor gemeente Maashorst i.o.

Geplaatst op woensdag 30 juni 2021

Op weg naar de herindeling van de gemeenten Landerd en Uden zijn vijf visiegroepen in het leven geroepen om te zorgen dat iedereen straks in een gemeente woont, werkt en leeft met een aangenaam klimaat. Iedere visiegroep heeft een eigen thema; zorg, wonen, economie, participatie of buitengebied. In al deze groepen zitten vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en afhankelijk van het thema adviesraden en/of maatschappelijke organisaties.

Visiegroep Economie

We laten u graag kennismaken met de visiegroep economie. In deze groep zitten vertegenwoordigers van de beide gemeenten, Udense Ondernemers Vereniging De Kring, Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden, Ondernemersvereniging Odiliapeel, Ondernemersvereniging Volkel, Zeelandse Ondernemersvereniging en MKB Schaijk- Reek. De visiegroep is in gesprek met elkaar om tot goede bouwstenen te komen die kunnen dienen als basis voor de economische visie van de nieuwe gemeente. 

Aanpak

Het vertrekpunt voor de visie was een economische analyse op lokaal en regionaal niveau van de nieuw te vormen gemeente Maashorst. Deze is mede gemaakt door Bureau Berenschot, in goed overleg met de visiegroep en wethouders van beide gemeenten. Ze hebben een SWOT-analyse gemaakt. Deze brengt in beeld aan welke sterke punten worden ingezet om kansen te benutten, wat moet er ontwikkeld worden om kansen te grijpen, welke zwakten vormen de grootste belemmering om bedreigingen af te wenden en een overzicht van kansrijke economische speerpunten. Deze opgehaalde bouwstenen zullen door de visiegroep worden vertaald naar een visiedocument waarin een sterk MKB, vrijetijdseconomie, woon-en werkomgeving, leeromgeving en natuurgebied de Maashorst belangrijke speerpunten zijn.