Jaarverslag Klachten 2020

Geplaatst op vrijdag 18 juni 2021

Als inwoners ontevreden zijn over de dienstverlening van (een medewerker van) de gemeente, kunnen zij daarover een klacht indienen. We spreken alleen van een klacht volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als deze gaat over de manier waarop (een vertegenwoordiger onder verantwoordelijkheid van) het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover de klager of een ander heeft gedragen. Klachten over losliggende stoeptegels, over besluiten op ingediende aanvragen of over gedragingen die medewerkers in hun privétijd verrichten, worden voor de wet niet als klacht beschouwd.

Het registreren en (jaarlijks) geanonimiseerd publiceren van klachten is wettelijk verplicht. In 2020 zijn twee klachten meer ontvangen dan in 2019. De meeste klachten gingen over een gevoel van onheuse bejegening van de klant. Alle klachten die in 2020 zijn ingediend, zijn op een informele manier afgehandeld. Wel heeft de Klachtadviescommissie één advies uitgebracht naar aanleiding van een klacht die in 2019 is ingediend. Reacties die niet voldoen aan de definitie van een klacht zoals opgenomen in de Awb, zijn niet opgenomen in het verslag.

Jaarverslag Klachten gemeente Landerd 2020 (PDF, 347.6 kB)