Laatste beroepschriften tegen bouw Aldi Reek ingetrokken

Geplaatst op woensdag 9 juni 2021

In de aanloop naar de zitting van de rechtbank op 15 juni aanstaande zijn alle beroepschriften ingetrokken en is de aan Aldi verleende omgevingsvergunning onherroepelijk. Aldi kan hiermee verder uitvoering geven aan de voorgenomen vestiging van een tijdelijke supermarkt op de locatie aan de Mgr. Borretstraat in Reek.

Wethouder Hans Vereijken: ”Het was een lange procedure maar uiteindelijk zijn alle beroepschriften tegen de bouw van de Aldi in Reek ingetrokken. De aanpassing van het B&W besluit, om de tijdelijke vestiging van de Aldi te verkorten van 10 naar 5 jaar heeft hiertoe bijgedragen. Ook de inspanning van alle betrokken partijen, inwoners, werkgroep Aldi Reek en gemeente hebben tot dit mooie resultaat geleid. Hiermee is een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord gerealiseerd en krijgt Reek haar  lang verwachtte supermarkt.”