Religieus erfgoed Landerd

Geplaatst op woensdag 2 juni 2021

Binnen het erfgoed in de gemeente Landerd neemt het religieus erfgoed een heel belangrijke plaats in. Tot het religieuze erfgoed behoren onder andere kerkgebouwen, kloosters, kapellen, H. Hartbeelden, begraafplaatsen met bijzondere grafmonumenten en kerkenpaden. Maar ook immaterieel erfgoed is hier zeker van belang.  

Kerkenvisie

De gemeente Landerd hecht er veel waarde aan om het religieus erfgoed ook voor de toekomst te behouden. Van het ministerie van OCW heeft de gemeente Landerd een uitkering ontvangen om een gemeentelijke kerkenvisie op te stellen. Hierbij zal de focus worden gelegd op:

  1. het vervaardigen van een zogenoemd kerkenpaspoort voor de in de gemeente Landerd aanwezige kerkgebouwen;
  2. het verrichten van haalbaarheidsonderzoek naar het toekomstig gebruik en beheer van het religieuze erfgoed van Landerd;
  3. het doen van suggesties en voorstellen, gericht op een toekomstbestendige en duurzame instandhouding van het religieus erfgoed in Landerd;
  4. het bevorderen van de dialoog tussen de eigenaren van het religieus erfgoed en betrokkenen burgers en organisaties;
  5. participatie van belanghebbenden bij het opstellen van het visiedocument, zodat de visie gedragen wordt door de gemeenschap.

Dialoog

De visie wordt opgesteld in afstemming met de diverse stakeholders, waaronder kerkeigenaren, heemkundeverenigingen, dorpsraden en buurtorganisaties en andere betrokken. Graag roepen we nu al op om voorstellen, ideeën en verhalen met ons te delen.

Monumentenhuis Brabant is gevraagd de kerkenvisie op te stellen. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met g.verkuijlen@monumentenhuisbrabant.nl