E-Herkenningsniveau 1 voor bedrijven vervalt per 19 juni 2021

Geplaatst op woensdag 26 mei 2021

Wat is E-herkenning?

Wat voor de burgers DigiD is, is e-Herkenning voor bedrijven. Als bedrijf kun je ook allerlei dingen digitaal regelen en daarvoor moet je inloggen met e-Herkenning. E-Herkenning heb je op verschillende niveau’s, eH1, eH2, eH2+, eH3 en eH4. Hoe hoger het getal, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau.

Waarom vervalt eH1?

Met de komst van de Wet digitale overheid (Wdo) worden nadere eisen gesteld aan de inlogmiddelen DigiD en eHerkenning. Voor eHerkenning betekent dat het instapniveau eHerkenning1 per 1 juli 2021 komt te vervallen. De combinatie van wachtwoord en username wordt als onvoldoende betrouwbaar gezien.

Wat betekent dat voor mij als bedrijf?

Als u als bedrijf digitaal zaken doet met bijvoorbeeld uw gemeente, dat moet u ervoor zorgen dat u het juiste e-Herkenningsmiddel hebt. Vele aanvragen bij de gemeente Landerd staan nu nog op eH1. Als u bijvoorbeeld als bedrijf digitaal een evenementenvergunning, standplaatsvergunning, collectevergunning of bepaalde subsidies aanvraagt, kan dat nu nog met eH1. U zult er als bedrijf dus voor moeten zorgen dat u op korte termijn uw e-Herkenningsmiddel upgrade naar minimaal eH2 om van deze diensten gebruik te kunnen blijven maken.

Waarom is dat in de gemeente Landerd al op 19 juni?

De digitale aanvragen die u bij de gemeente Landerd als bedrijf aanvraagt, gaan rechtstreeks het zaaksysteem in. Voor dit zaaksysteem krijgen wij 4 keer per jaar een update. Op 19 juni staat deze update gepland. Dus vanaf 19 juni kunt u met eH1 niets meer digitaal aanvragen bij de gemeente Landerd.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eherkenning.nl