Geheimhouding persoonsgegevens

Geplaatst op woensdag 19 mei 2021

Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit, staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

Let op: u kunt géén geheimhouding van uw persoonsgegevens verzoeken voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Uw gegevens zijn nodig om hun wettelijke taak uit te voeren.

Geheimhouding aanvragen

U kunt op 2 manieren geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen:

  1. Op onze website kunt u het direct regelen.
  2. Wilt u langskomen? Maak hiervoor een telefonische afspraak met de gemeente, 0486-458111. U vult het aanvraagformulier dan aan de balie in. Vergeet niet uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

U hoeft bij uw aanvraag geen reden op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt het?

De geheimhouding gaat in binnen 4 weken nadat u het verzoek hebt gedaan. Dit is de wettelijk verplichte termijn.
Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente, wordt de geheimhouding automatisch doorgegeven aan uw nieuwe gemeente.