Aanmelden kandidaten voor Koninklijke Onderscheiding 2022

Geplaatst op woensdag 12 mei 2021

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding 26 april 2022

Ieder jaar vindt ter gelegenheid van Koningsdag de traditionele uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding plaats, ook wel lintjesregen genoemd. In 2022 is de uitreiking gepland op 26 april 2022.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding?

Iemand komt in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding als hij of zij zich extra inzet voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde baan of een combinatie van beide. Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.lintjes.nl

Hoe vraagt u een Koninklijke Onderscheiding aan?

Als u iemand wil aanmelden voor een Koninklijke Onderscheiding dan kunt u vooraf contact opnemen met mevrouw E. Dekkers. Zij kan in grote lijnen aangeven of de inzet van de persoon bijzonder genoeg is om een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen.

Waar vind ik het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van www.lintjes.nl

Het aanvraagformulier moet u volledig invullen en onderstaande vragen moeten beantwoord worden:

Waar dient u de aanvraag in?

De aanvraag moet u indienen bij de gemeente waar de kandidaat woont. De burgemeester beoordeelt de aanvraag en controleert de feiten. Er wordt vastgesteld of de kandidaat van onbesproken gedrag is. Hiervoor doet de burgemeester navraag bij politie en justitie. Als de kandidaat een medisch beroep heeft wordt bij de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg een verklaring opgevraagd.

Wie geven advies?

De burgemeester geeft in een advies aan of de kandidaat een Koninklijke Onderscheiding verdiend. Het advies gaat vervolgens naar de commissaris van de Koning. Hij brengt een tweede oordeel uit. Dit advies gaat naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Het Kapittel voor de Civiele Orden adviseert de regering over de Koninklijke Onderscheiding. De minister stelt het Koninklijke Besluit op dat door Zijne Majesteit de Koning wordt getekend.

Wanneer moet de Koninklijke Onderscheiding ingediend worden?

Kent u iemand die een Koninklijke Onderscheiding in 2022 verdient, dan kunt u vóór 15 juni 2021 een aanvraag indienen. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen voor het jaar 2022.

Kan de uitreiking ook op een ander moment plaats vinden?

Het is ook mogelijk om inwoners van de gemeente Landerd voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding tijdens een andere gelegenheid. Denk hierbij aan een jubileum, afscheid of andere bijzondere gelegenheid. Zo’n verzoek moet minstens zes maanden van tevoren bij de burgemeester worden ingediend.

Vragen?

Uit dit artikel blijkt dat de aanvraag een ingewikkelde procedure is, die veel tijd kost. De gemeente wil u daarom graag een handje helpen. Als u dus iemand kent, waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking kan komen voor een Koninklijke Onderscheiding neemt u dan eerst contact op met: mevrouw E. Dekkers, kabinetsmedewerker, tel 0486-458184 of eugenie.dekkers@landerd.nl