Jaarrekening 2020: overschot

Geplaatst op dinsdag 11 mei 2021

De gemeente Landerd sluit haar programmarekening af met een positief saldo van € 2.818.504,-. Dit blijkt uit de jaarrekening 2020 die de gemeente vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Landerd heeft al jaren fors geïnvesteerd in haar dorpen. Projecten die nog niet zijn afgerond lopen in de volgende jaren door, de bijbehorende budgetten gaan dan mee. De gemeente sluit de jaarrekening 2020 af met een positief saldo van € 505.906,-. Dit overschot wordt toegevoegd aan de reserve.

Wethouder Vereijken is heel tevreden met de financiële positie van Landerd. 'Het is natuurlijk erg fijn dat we deze jaarrekening zo positief kunnen afsluiten. De investeringen die we al jarenlang doen in Landerd, worden stap voor stap zichtbaar. Een aantal projecten loopt nog, daar zijn we druk mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan het Dorpshuis Zeeland en Sport en Spel Reek. Het geeft een goed gevoel dat we financieel die investeringen ook kunnen blijven doen en waar kunnen maken wat we beloofd hebben.'

Een greep uit de projecten

In 2020 is er naast gebouwen ook geïnvesteerd in het behouden van de buurtsportcoaches in de dorpen, natuurgebied de Maashorst, recreatie en toerisme en het samen met ondernemers toekomstbestendig maken van recreatieparken. Ook is het kunstgrasveld van DAW vervangen en is er onderzoek gedaan naar sporthal de Eeght in verband met renovatie. Op welzijnsgebied kregen preventie drugsgebruik, eenzaamheid, mantelzorg en bewustwording alcohol en drugs de nodige aandacht. Kazernes werden overgedragen aan de Veiligheidsregio en corona vroeg om flexibiliteit en maatregelen.

Op weg naar Maashorst

Krachtige kernen in de Maashorst is het streven, en daar is hard aan gewerkt de afgelopen jaren. Dorpen met een eigen karakter, met goede voorzieningen, waar het van jong tot oud fijn wonen is. Landerd bereidt zich samen met Uden voor de op de herindeling en is er klaar voor om op 1 januari 2022 als gemeente Maashorst verder te gaan. Landerd en Uden bekijken samen wat de structurele effecten van de beide jaarrekeningen voor de nieuwe begroting voor Maashorst zullen zijn.

Raadsbehandeling en inzien begroting

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de vergadering van donderdag 24 juni a.s., aanvang 19.30 uur. De jaarrekening 2020 is vanaf woensdag 12 mei te raadplegen op de gemeentelijke website, www.landerd.nl .