Landerd in strijd met de eikenprocessierups

Geplaatst op woensdag 28 april 2021

Na een kleine afname in 2020 van de eikenprocessierups in onze gemeente, moeten we afwachten hoe het eikenprocessierups seizoen van 2021 eruit gaat zien. Onderzoek heeft nog niet uitgewezen dat deze daling een voorbode is voor een verdere afname. Ook dit jaar zal de gemeente Landerd zich sterk inzetten om de overlast voor bewoners en bezoekers te beperken.

Koolmezenkastjes van Carrousel Groen

Landerd probeert naast de jaarlijkse bestrijdingsmethoden de omgeving aantrekkelijk te maken voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Carrousel Groen heeft voor de gemeente voor het tweede jaar op rij 100 stuks koolmezenkastjes gemaakt die verspreid in de gemeente zijn opgehangen.

Koolmezen eten de rupsen, daardoor is het goed om deze vogels in de buurt te hebben. De kastjes zijn niet langs de drukke wegen opgehangen, maar juist op groene plekken waar de vogeltjes meer beschutting hebben. Koolmezen houden graag hun nesten op plekken tussen het groen.

Ook voor bewoners die iets willen bijdragen aan de bestrijding is dit een goede tip; hang kastjes op in uw tuin. Aanwijzingen voor het juist ophangen van de kastjes zijn terug te vinden op de website van de vogelstichting.

Vorig jaar hebben ruim 75% van de gemeentelijke nestkasten nestjes gehad. Dit is een mooi resultaat.

Biodiversiteit

Biodiversiteit in beplanting en kruiden, zoals in de bermen helpt ook mee om natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen te trekken. Landerd voert al meer dan 20 jaar een extensief beheer uit op de bermen, waarbij zaden en insecten blijven liggen. Hierdoor zijn de bermen verschaald en komen er gebiedseigen kruiden voor. Dit geeft niet altijd een zichtbare uitbundige bloei voor voorbijgangers, maar het is juist een vegetatie dat rijk is aan insecten en zichzelf grotendeels in stand houdt.

Preventieve bestrijding

De gemeente zet jaarlijks in op een preventieve bestrijding door middel van een biologisch middel dat op het juiste moment in de eiken wordt gespoten. Dit wordt niet bij alle eiken toegepast, aangezien dit ook ten koste kan gaan van andere insecten, waaronder de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bos- en natuurgebieden en beschermde gebieden van beschermde vlinders worden sowieso niet behandeld.

De preventieve behandeling is niet een garantie dat de rups in dat jaar die boom overslaat. Daarom worden ook dit jaar de nesten weggezogen. Op deze manier worden naast de rupsen ook gelijk de vervelende haartjes weggezogen. Ook dit jaar kunt u een melding doen via de gemeentelijke website, wanneer er nesten voor overlast zorgen. Hierbij krijgen nesten bijvoorbeeld dicht bij scholen prioriteit boven een weg in het buitengebied.

Gemeente Landerd staat ook dit jaar klaar om de overlast van het diertje terug te dringen. Op den duur zal er een natuurlijk evenwicht ontstaan, waarmee de grote overlast terug gedrongen is. Dit zal helaas niet van de één op andere dag zijn.