Op weg naar één woonvisie

Geplaatst op woensdag 14 april 2021

Denk mee over wonen in de gemeente Maashorst!

Ter voorbereiding van onze herindeling tot gemeente Maashorst moeten natuurlijk al onze beleidsnotities worden samengevoegd (we noemen dat: harmonisatie). Zo ook onze Woonvisies. We gaan geen nieuw beleid ontwikkelen, maar maken wel van de gelegenheid gebruik om de inhoud op details te actualiseren.

Geïnteresseerd in het thema wonen en/of al eerder betrokken geweest bij de totstandkoming van de woonvisie van Landerd en/of Uden? Doe/denk dan (ook) mee over wonen in de gemeente Maashorst via het participatieplatform www.udenaanhetwoord.nl (dat we later dit jaar natuurlijk ook gaan ‘harmoniseren’ tot een gezamenlijk platform). Via dit platform houden wij u op de hoogte van het proces en kunt u reageren (u moet dan wel even een account aanmaken op het platform). Zo kunt u digitaal, online, in eigen tijd en tempo uw bijdrage leveren aan een nieuwe, gezamenlijke woonvisie voor gemeente Maashorst.