15 gemeenten Noordoost-Brabant bundelen krachten voor Schone Lucht Akkoord

Geplaatst op donderdag 8 april 2021

Maandagmorgen 15 maart tekenden de gemeenten van de regio Noordoost-Brabant online voor een gezamenlijk ‘Schone Lucht Akkoord’, samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven en gedeputeerde Elies Lemkes van provincie Noord-Brabant. Ook Landerd heeft het ‘Schone Lucht Akkoord’ getekend.

Compliment

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven sprak haar bewondering uit over deze regionale samenwerking. “Ik kom zelf uit deze regio en weet hoe zeer jullie te maken hebben met uitdagingen op het gebied van gezondheid, zoals de Q-koorts en nu ook COVID-19. Gezondheid is één van de belangrijkste speerpunten in het Akkoord en juist daarom is het zo goed dat de gemeenten uit deze regio zich collectief bij het SLA aansluiten.”

Met zijn allen aan werken

De staatssecretaris benadrukte voorafgaande aan de ondertekening dat het belangrijk is om inwoners te betrekken. “Ik geloof in transparantie van politieke besluitvorming, mensen meenemen, het openbaar maken van data en aan de burgers duidelijk maken dat niet alles morgen opgelost moet en kan zijn. We zullen hier met zijn allen aan moeten werken om het gewenste resultaat te behalen. De ondertekening van Noordoost-Brabant sluit hierbij uitstekend aan.”
Meer weten? Zie: www.schoneluchtakkoord.nl