Maashorstplassen Schaijk krijgen natuurlijke oevers

Geplaatst op dinsdag 23 februari 2021

De volgende fase van het project Natuurontwikkeling Maashorstplassen aan de Palmstraat in Schaijk (Plassen van Hofmans) gaat van start. Het afgelopen jaar is de ontgrondingsvergunning voor de zuidzijde van de Maashorstplassen door de provincie verlengd.

Gebr. van den Brand en van Oort B.V. uit Uden gaan dit werk uitvoeren voor Sweco en Hofmans Zandexploitatie Schaijk B.V. Vanwege het aanstaande broedseizoen willen zij op heel korte termijn starten met de uitvoering.

Meerwaarde voor biodiversiteit in De Maashorst

Met de uitvoering van het project ontstaat een brede natuurlijke overgangszone van het open water van de plassen, via nieuw aan te leggen moeras, grasland en struiken, naar het bos.

In deze nieuwe overgangszones kunnen veel verschillende plant- en diersoorten een plekje vinden. Met name de natte leefomstandigheden van watervegetatie, moeras en nat grasland komen in De Maashorst heel weinig voor. Dit wordt een belangrijke meerwaarde voor de biodiversiteit in De Maashorst.

Wethouder Vereijken: “Maar ook recreatief voegt het project een belangrijke meerwaarde toe aan deze ‘achtertuin’ van de beoogde Natuurpoort aan de Palmstraat. Waar nu een harde grens is van open water naar bos, ontstaat straks een afwisselend, natuurlijk landschap waar je vanaf de Palmstraat een fraai uitzicht op hebt. Je kunt er straks prachtig wandelen en via  een steiger genieten van het uitzicht over de plassen”.

Naaldbos wordt voor het broedseizoen gekapt

De overgangszone krijgt een wisselende breedte van gemiddeld 125 meter. Vanwege de lengte van de plassen gaat het om ongeveer 8 hectare monotoon naaldbos, in eigendom van de gemeente, dat gekapt moet worden. 

Wethouder Vereijken: “Natuurlijk is het jammer om een groot stuk naaldbos te kappen. Maar daar staat tegenover dat er een uniek stuk natuur voor terugkomt. Deze nieuwe natuur voegt veel toe aan de natuurwaarde van het gebied, ten opzichte van het naaldbos dat al in grote oppervlakte in de Maashorst aanwezig is. Ook wordt er op korte termijn ter compensatie 3 hectare bos aangeplant buiten het projectgebied in de omgeving van de Zeelandsedreef”.