Cursus vertrouwenscontactpersonen voor verenigingen in Landerd

Geplaatst op woensdag 17 februari 2021

Als bestuur wilt u de zaken binnen uw vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Jaarlijks komen verschillende zaken van seksuele intimidatie voor in de sport en bij andere verenigingen. Helaas ook in onze gemeente. Hieruit
blijkt dat dit een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moet optrekken om het te voorkomen.

Afspraken met verenigingen

In de afgelopen twee jaar hebben we verschillende informatieavonden georganiseerd rondom dit thema. Hierbij hebben we met elkaar twee concrete afspraken gemaakt:

  1. Alle verenigingen stellen een stappenplan op. Dit om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat uw vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
  2. Elke vereniging stelt een vertrouwenscontactpersoon aan. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijk om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag.

Cursus vertrouwenscontactpersoon

De gemeente Landerd vindt het erg belangrijk dat elke vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. Daarom organiseert de gemeente een cursus vertrouwenscontactpersoon. De cursus is bedoeld voor alle verengingen met jeugdleden uit gemeente Landerd. Het gaat dus nadrukkelijk niet alleen om sportverenigingen.

Aanmelden voor 29 maart

Aanmelden voor deze cursus moet voor 29 maart. Daarna is het niet meer mogelijk om aan te sluiten. De verwachte start van de cursus is april/mei 2021. Na aanmelding krijgt u een persoonlijke uitnodiging met verdere informatie.

Belangrijk!

Als u zich niet aanmeld of contact opneemt met preventiewerker Nettie Nabuurs gaan wij ervanuit dat uw vereniging alle zaken rondom grensoverschrijdend gedrag geborgd heeft. Dus zowel het opstellen van het stappenplan als het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon.

Heeft u nog vragen?

Opgeven voor de cursus vertrouwenscontactpersoon kan bij preventiewerker Jeugd Nettie Nabuurs via nettie@preventiewerkerjeugd.nl of 06-53343689. Ook met aanvullende vragen rondom dit thema kunt u bij haar terecht.