Pas op de plaats-beleid

Geplaatst op woensdag 3 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 29 januari 2021 het “Pas op de plaats-beleid” heeft vastgesteld. Hieronder leest u waar het beleid over gaat en waar u het kunt bekijken.

Waar gaat dit beleid over?

Intensieve veehouderijen in Landerd die binnen een straal van 600 meter van de bebouwde kommen zitten, mogen voortaan buiten hun huidige bouwvlak niet meer uitbreiden. Ze mogen nog wel binnen hun huidige bouwvlak uitbreiden. 

Waar kun u het ‘Pas op de plaats-beleid’ bekijken?

De complete tekst en onderbouwing van het beleid kunt u vinden via Overheid.nl/overuwbuurt.

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. Derks via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail dolf.derks@landerd.nl.