Nieuwsrubriek: Aan de slag met economische kansen Maashorst

Geplaatst op woensdag 16 december 2020

Om de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Maashorst verder uit te werken zijn zogeheten visiegroepen aan het werk. Een van deze visiegroepen bestaat uit ondernemersverenigingen uit gemeente Uden (Volkel, Odiliapeel & Uden) en Landerd (Reek, Schaijk & Zeeland). De wethouders zijn enthousiast over de samenwerking: "Wij zijn er heel blij mee dat alle ondernemers-verenigingen al in een vroegtijdig stadium hun concrete wensen hebben neergelegd en hun visie op de toekomstige gemeente Maashorst hebben gegeven. Ze willen echt de kar samen met ons trekken!"

Vanuit beide gemeenten spreken we met ondernemers onder andere over bedrijventerreinen, voorzieningen in de kernen en toerisme. Daarnaast kijken we gezamenlijk welk economisch profiel het beste bij de nieuwe gemeente past en waar de kansen liggen. Zo willen we samen met de ondernemers bouwstenen verzamelen die belangrijk zijn voor het economische beleid in de nieuwe gemeente.

Economisch profiel

Vanaf januari gaan experts van bureau Berenschot helpen bij het maken van een analyse. Wat is het economische profiel en waar liggen kansen, gebaseerd op feiten, wetenschap, trends en ontwikkelingen, regio en lokale kennis? De ondernemers formuleerden samen met ons de opdracht, maakten samen met ons de keuze voor dit bureau en we begeleiden samen met hen het onderzoek. Een mooi voorbeeld van samenwerking en coproductie in deze visiegroep, daar zijn we trots op! De uitkomsten van de analyse combineren we met de lokale kennis van ondernemers en de bestaande beleidsvisies. Samen leggen we zo een goede basis voor het economische beleid in de toekomstige gemeente Maashorst.

OpwegnaargemeenteMaashorst.nl

De gemeente Uden en de gemeente Landerd gaan per 1 januari 2022 samen in de nieuwe gemeente Maashorst. Een gemeente met zes krachtige kernen met een eigen identiteit: Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland. Samen maken we gemeente Maashorst, een gemeente waar het goed leven is!

Alle informatie en nieuws vindt u op de website en de social media-kanalen Twitter, Facebook, Instagram