Meetwerkzaamheden aan percelen en gebouwen

Geplaatst op woensdag 16 december 2020

De komende jaren gaat de gemeente Oss meetwerkzaamheden uitvoeren in opdracht van de  gemeente Landerd.

Waarvoor zijn de meetwerkzaamheden?

De meetwerkzaamheden zijn nodig voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
We noemen dit de BGT. Dit is een digitale kaart van Nederland waarin veel informatie heel precies is vastgelegd en wordt bijgehouden. Met de  BGT zijn we klaar voor de toekomst met moderne technologie en nieuwe wetten en regels. Hiermee kunnen we sneller informatie over locaties van kabels, leidingen, wegen en percelen en gebouwen geven aan inwoners, hulpdiensten en bedrijven.

Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de BGT?

Zeven organisaties zijn wettelijk verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens. (o.a. Provincies, RWS, waterschappen) De gemeente is één van die zeven organisaties. We noemen hen de bronhouders. Het Kadaster beheert de BGT volgens de regels van de Nederlandse overheid.

Hoe gaan deze meetwerkzaamheden?

De medewerkers van de gemeente Oss gaan de metingen uitvoeren. Deze metingen worden uitgevoerd op percelen en gebouwen.

De medewerkers hebben een brief met een toestemmingsverklaring van de gemeente Landerd. Als zij een meting gaan uitvoeren mag u altijd om deze verklaring vragen.

Heeft u vragen over de metingen?

Heeft u nog vragen stel ze dan gerust aan Jos de Looijer van de afdeling Realisatie en Beheer.
Hij is te bereiken via telefoonnummer 0486-458111.