Een bericht vanuit de huisartsenpraktijk in Coronatijd

Geplaatst op woensdag 16 december 2020

Binnen onze praktijk zien wij  veel ouderen. Ze willen, net als niet-ouderen, liever niet tegen een Corona besmetting oplopen. Ze maken zich zorgen, mijden activiteiten en ontmoetingsplekken omdat ze bang zijn om het virus op te lopen . Hun kinderen en mantelzorgers brengen de boodschappen , bellen misschien vaker en bezoeken minder dan gewend.  De vanzelfsprekende contacten met kinderen en kleinkinderen zijn vaker functioneel, er is geen of minder fysiek contact. Dit alles vanuit het idee om  dierbaren te beschermen.

Gebrek aan contact brengt eenzaamheid

Nu de pandemie langer gaat duren horen we binnen onze praktijk  van onze ouderen steeds vaker signalen van eenzaamheid, het naar buiten willen, het weer oppakken van sociale activiteiten. Wat zou het fijn zijn om onze  kinderen en kleinkinderen te zien  en vast te pakken. Wanneer kunnen we zelf onze boodschappen weer gaan doen? Hoe gaan onze feestdagen eruit zien?  Durven we het nog wel aan om contacten opnieuw op te bouwen? Wanneer is alles weer zoals gewend?

We weten dat betekenisvolle sociale relaties van groot belang zijn om eenzaamheid te voorkomen en terug te dringen.  Sociale relaties hebben zowel een beschermend effect als een verminderend effect op gezondheidsproblemen.

Wat dan?

Wat we daarom dan doen is vooral luisteren naar wat deze mensen vertellen en samen te kijken wat mogelijkheden kunnen zijn om zich iets minder eenzaam te kunnen voelen. Wat we uitleggen is dat contact met anderen belangrijk is om zich goed te voelen en dat dit binnen de gestelde regels  mag en kan.

Enkele tips:

Tips voor kinderen of mantelzorgers

We willen kinderen en mantelzorgers vragen om met  naasten in gesprek te gaan. En vooral ook uit te leggen dat er wel contact, onder voorwaarden, kan zijn en dat dit belangrijk is. Bespreek met elkaar wat hierin prettig kan zijn.
Namens onze huisartsen, praktijkassistentes en praktijkondersteuners.