Uitbreiding woningbouw Repelakker en extra ontsluiting Bergmaas

Geplaatst op woensdag 18 november 2020

Het college van B&W heeft op 17 november besloten om de woonwijk Repelakker in Zeeland verder uit te breiden. Ook heeft het college een voorgenomen besluit genomen voor een extra verkeersontsluiting op de Bergmaas.

Wethouder Brands: ”Er is nog een grote behoefte aan woningen in Landerd en met deze uitbreiding komen we daaraan tegemoet. De uitbreiding zal gefaseerd plaatsvinden in 3 fasen, a, b en c. Met fase a wordt gestart en die bestaat uit ongeveer 140 woningen. Samen met ontwikkelaars gaan we de omgevingsdialoog voeren met omwonenden. Daarvoor worden de plannen verder uitgewerkt in een stedenbouwkundige studie. Vervolgens zal een verkavelingsplan en bestemmingsplan worden opgesteld en in procedure worden gebracht.”