Nieuw beleid huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld

Geplaatst op woensdag 18 november 2020

In 2010 heeft de gemeenteraad van Landerd het beleid huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Door de economische groei neemt de behoefte aan het inzetten van arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa toe. Lokale ondernemers hebben de arbeidsmigranten hard nodig. Vanwege het toenemend aantal arbeidsmigranten de afgelopen jaren was er een nieuw beleid nodig. Op 24 september 2020 stemde de gemeenteraad unaniem in met het nieuwe beleid.

Nieuw beleid

Met dit nieuwe beleid worden er nieuwe richtlijnen gegeven voor het structureel huisvesten van tijdelijke werknemers.  Het doel van dit beleid is niet alleen kaders bieden, maar ook het bieden van meer ruimte aan de markt om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Ook is het belangrijk dat kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten er voor zorgt dat het aantrekkelijk blijft voor hen in Landerd te blijven werken.

Ruimere huisvestingsmogelijkheden

Momenteel wonen veel arbeidsmigranten in reguliere woningen, maar dit is niet de meest gewenste situatie onder andere vanwege verdringing op de woningmarkt. Daarom is er bij het opstellen van het nieuwe beleid gekeken naar ruimere huisvestingsmogelijkheden die Landerd  mogelijk wil maken. Maar er zijn wel aan alle huisvestingsmogelijkheden voorwaarden verbonden. Er zijn duidelijke richtlijnen opgenomen in het beleid en waar nodig ruimte voor maatwerk. Het nieuwe beleid heeft geen consequenties voor panden die nu al een vergunning hebben, deze blijven onder dezelfde voorwaarden van kracht.

Weet u geschikte locaties voor huisvesting arbeidsmigranten?

De gemeente Landerd wil dat iedereen onder goede omstandigheden kan werken én wonen. Ondernemers ervaren dat het steeds meer moeite kost om een geschikte verblijfplaats te vinden om arbeidsmigranten te huisvesten. Om te zorgen voor kwalitatief goede huisvesting moeten er meer locaties en gebouwen beschikbaar komen. Daarom verzoekt de gemeente ondernemers en inwoners  contact op te nemen met de gemeente om potentiele locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan te dragen.

De gemeente toetst deze locaties en/of gebouwen aan de voorwaarden uit het nieuwe beleid en bepaald of de locaties vanuit ruimtelijk en maatschappelijk oogpunt gewenst zijn om arbeidsmigranten te huisvesten. Hierdoor krijgen zowel de gemeente als de ondernemers een beeld van locaties die geschikt kunnen zijn om arbeidsmigranten te huisvesten.

Heeft u een locatie in gedachte en wilt u weten of de gemeente dit een geschikte locatie vindt voor het huisvesten van arbeidsmigranten dan kunt u een mail sturen naar info@landerd.nl of telefonisch contact opnemen met de afdeling ruimte op telefoonnummer (0486) 458 111.